Sverige ska vara en tydlig röst i EU

Sverige ska vara en fristad för människor som flyr från krig, förtryck och förföljelse. Vi ska värna om rätten att söka asyl. Som en del av det arbete som förs på asylområdet spelar EU samarbetet en stor roll, tillsammans kan vi åstadkomma mycket mer.

Sverige tar emot 1900 kvotflyktingar per år medan det är många medlemsstater i EU som inte är anslutna till UNHCR:s kvotflyktingsystem. För Sveriges räkning arbetar jag med att få fler medlemsländer att ta emot kvotflyktingar. Det är ett sätt att dela upp ansvaret och ge fler människor skydd i Europa.

Det är också viktigt att alla medlemsländer inför och efterföljer de gemensamma reglerna som finns. Eftersom vi har fri rörlighet inom EU och en gemensam yttre gräns med gemensamma regler för hur människor får röra sig över denna gräns krävs att alla medlemsländer följer de gemensamma reglerna. För människor på flykt ska det inte spela någon roll till vilket land inom EU man först kommer till och lämnar in sin ansökan. I dagsläget kan man se att en majoritet av asylsökande söker sig till ett fåtal medlemsstater. Asylsökande ska behandlas likvärdigt oavsett i vilket medlemsland som ansökan lämnas in.

Mer om ett gemensamt Europeiskt asylsystem på regeringenswebbplats

Mer om vidarebosättning på regeringens webbplats