Ordning och reda i migrationspolitiken

Migrationsströmmarna till Sverige ökar och det ställer större krav på vårt asylsystem, på våra berörda myndigheter och att dess verksamhet i sin tur utförs på bästa sätt.

Det är viktigt att människor som kommer till Sverige för att söka asyl får ett snabbt besked, oavsett utgången. För den som får uppehållstillstånd är det viktigt att så snabbt som möjligt tas emot i en kommun så man kan starta sin etableringsprocess och komma in i samhället. Motsatt för den som får ett avslag är det viktigt att återvända till hemlandet. Våra myndigheter utför en prövning om skydd behövs och om så inte är fallet krävs att den asylsökande återvänder till hemlandet för att vårt system ska vara hållbart i längden. Tydlighet och snabba besked minskar risken för ohälsa, även om beskedet inte är det önskade.

Läs mer om återvändande från Sverige på regeringens webbplats

Läs mer om asylregler på Migrationsverkets webbplats