Förenkla för arbetskraftsinvandring

2008 förbättrade regeringen, tillsammans med miljöpartiet, regelverket för arbetskraftsinvandring. Det innebar att vi öppnade upp dörren för människor att komma hit och arbeta och förverkliga sina drömmar. Detta är ett viktigt steg för Sveriges framtid då vi inom fler områden ser en brist på kompetens.

Arbetsgivaren avgör vilken kompetens som behövs

Det är arbetsgivaren, inte staten eller någon fackförening, som är bäst på att avgöra exakt vilken kompetens som behövs och därmed vem som bäst passar för jobbet. Vi vet att var fjärde arbetsgivare har brist på kompetens idag. Därför är det viktigt att vi inte stänger dörren för människor som vill komma hit och arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd.

 

Schyssta villkor

Det måste finnas tydliga regler som skyddar arbetstagare från att bli utnyttjade av oseriösa arbetsgivare. Regeringen har därför, tillsammans med Miljöpartiet, infört regler som innebär att arbetsgivare som anställer utländsk arbetskraft blir föremål för efterkontroller som ska granska om arbetsförhållanden missköts.

 

Snabbare handläggningstider

För att Sverige ska kunna konkurrera om globala talanger är det viktigt att handläggningsprocessen gå fort. Om processen tar för lång tid finns en risk att personen väljer en annan tjänst i ett annat land. Detta har regeringen förbättrat genom att ge Migrationsverket i uppdrag att införa ett elektroniskt handläggningssystem som ger avsevärt kortare handläggningstider.

Läs mer om arbetskraftsinvandring på regeringens webbplats

Frågor och svar om arbetskraftsinvandring