Fler kommuner måste göra mer

På grund av världsläget söker många människor just nu asyl i Sverige. Många av dessa, i synnerhet människor från Syrien, beviljas också uppehållstillstånd. Trycket av asylsökande ökar och det betyder i sin tur att Migrationsverkets boenden blir fulla. Nya lösningar med tillfälliga boenden måste ordnas och fler kommuner runt om i landet måste öppna upp och ta emot fler asylsökande och nyanlända. Det handlar i grunden om en politisk vilja hos samtliga av Sveriges kommuner. Om alla 290 kommuner skulle ta solidariskt ansvar skulle det handla om 36 nyanlända till varje kommun.

För att motivera fler att ta detta ansvar har regeringen tillsatt två samordnare. De har som uppdrag att föra dialoger med kommunerna och lyssna på deras erfarenheter för att ytterligare förbättra för flyktingmottagandet.

Läs mer om mottgande av asylsökande på regeringens webbplats