Hallands sjukhus

Samma dag besökte jag Hallands sjukhus för samtal med personal från Irak, Syrien och Afghanistan. Samtalet fokuserade på kompetensförsörjning och bristen på läkare och sjuksköterskor. För att underlätta för utländska sjuksköterskor och läkare att komma in på den svenska arbetsmarknaden krävs kortare vägar och snabbare etablering!

hallands sjukhus