Filminspelning på Arlanda Express

rödakorset rödakorset2

Idag medverkade jag i en filminspelning. Intervjun ägde rum på Arlanda Express och samtalet handlade om migration idag och i framtiden. Resultatet presenteras förhoppningsvis nästa vecka.