Besök hos IT-guide i Örebro

it guide örebroitguide örebro 3

Otroligt spännande och inspirerande besök på IT-guiderna i Örebro. Unga lär ut IT till seniorer. De äldre lär sig bemästra internets nödvändiga och roliga delar – såväl internetbank som att hitta gamla favoritartisters arkiv. Och de unga lär sig språket och får en känsla för svensk historia och kultur. En underbar kombination av lärande och utbyte mellan generationer och kulturer.