Möte med Demokrati för barns framtid

Den 11 augusti besökte jag organisationen Demokrati för barns framtid (DBF) som finns i Gråbo, Visby. De arbetar med att stärka barn som befinner sig i utanförskap.

Möte med Demokrati för barns framtid

Möte med Demokrati för barns framtid